Altres productes a granel i càrrega general

ALTRES PRODUCTES SÒLIDS MINERALS, INDUSTRIALS A GRANEL I CÀRREGA GENERAL

A SITASA comptem amb l’experiència i disposem de la capacitat per operar vaixells amb tot tipus de mercaderies, en els molls de Castella Sud/Oest i d’Aragó/Navarra.

Disposem, també, de grues mòbils autopropulsades amb una varietat d’accessoris completa que ens permet carregar i descarregar productes sòlids minerals, industrials, fertilitzants i càrrega general amb total eficàcia.

Els productes poden ser lliurats directament des del moll o bé des de grans magatzems logístics dedicats, situats a prop del port, amb bàscules per a la entrada i l’expedició en camions convencionals o cisternes.

Relació de mercaderies:

 • Encenalls de fusta
 • Adobs simples i complexos
 • Caolí
 • Bòrax
 • Carbonat sòdic
 • Hidròxid de cal
 • Clínquer
 • Productes siderúrgics
 • Peces de maquinària i vehicles
 • Ferralla
 • Troncs de fusta
 • Altres