ALTRES GRANELS I CÀRREGA GENERAL


FITXA TÈCNICA

A camió/ferrocarril

CALAT: 12,40 / 14,40 m

MITJANS: 3 grues mòbils
Liebherr 500