Líder en logística de productes agroalimentaris
a granel al port de tarragona

CARGA I DESCÀRREGA DE VAIXELLS / GESTIÓ DE SITGES I MAGATZEMS / LLIURAMENT I DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS A GRANEL, MINERALS, FERTILITZANTS I CÀRREGA EN GENERAL

Silos de Tarragona SA (SITASA) és l’empresa líder de serveis dedicada a l’estiba i desestiba en productes agroalimentaris a granel al Port de Tarragona.

Fundada el 1975, SITASA compta amb una mitjana de tràfic anual de prop de 2 milions de tones en càrrega i descàrrega de vaixells, gestió de sitges i magatzems, lliurament i distribució de productes a granel i càrrega en general.

 
Granels agroalimentaris

PRODUCTES AGROALIMENTARIS A GRANEL

Càrrega i descàrrega, estiba i desestiba de vaixells i emmagatzematge de cereals en gra i lleguminoses, així com tot tipus de subproductes per a pinso i farines.

Altres productes a granel i càrrega general

Altres granels i càrrega general

Comptem amb l’experiència i disposem de la capacitat per operar vaixells amb tot tipus de mercaderies.

Compromís amb la qualitat

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

SITASA ha certificat la seva qualitat en diferents aspectes: qualitat, medi ambient, riscos laborals, higiene i protecció de vaixells i instal·lacions.