Empresa

Silos de Tarragona, SA (SITASA), societat fundada a Tarragona el 1975, és l’empresa d’estiba i desestiba líder en sòlids agroalimentaris al Port de Tarragona amb una mitjana de tràfic anual superior als 2 milions de tones.

L’equip humà de SITASA està format per 40 professionals altament qualificats i amb una llarga experiència en el sector logístic i portuari.
A SITASA hem invertit més de 30 milions d’euros en els últims 8 anys amb l’objectiu d’ampliar i de modernitzar les nostres instal·lacions dins el port i millorar la prestació de serveis als nostres clients. En concret, s’ha portat a terme la mecanització dels magatzems de Castella i d’Aragó, l’ampliació de les sitges de Castella i d’Aragó mitjançant dues noves bateries de sitges metàl·liques i la recent adquisició de tres grues mòbils autopropulsades, model Liebherr LHM500.

Addicionalment, i des de l’any 2010, a SITASA hem diversificat les nostres activitats logístiques a altres sectors econòmics, amb l’ampliació de la cartera de clients importadors i exportadors de productes sòlids minerals, industrials, fertilitzants i càrrega en general.