Servei al client

Des de les noves oficines ubicades dins el moll, i gràcies a l’increment del nombre de finestretes d’atenció als transportistes, diàriament podem atendre una mitjana de 500 camions durant les 16 hores de servei.

Hem modernitzat l’equipament informàtic i els sistemes de comunicació entre les bàscules de pesatge/càrrega i els servidors de les oficines centrals, i hem assolit una capacitat de lliurament de documentació i de distribució de mercaderies més gran.

En aquest web, mitjançant l’espai privat, els nostres clients poden conèixer en temps real l’estat de les seves mercaderies emmagatzemades a les nostres instal·lacions amb el contingut següent:

 • Moviments de càrrega/descàrrega de vaixells i recepció de mercaderies per productes
 • Quantitats assignades pels seus proveïdors que indiquin:
  • Número de contracte
  • Quantitat
  • Producte
  • Data de finalització d’estança lliure
 • I, un cop realitzat el lliurament, la informació històrica.