Sitasa disposa d’una capacitat
total mecanitzada de 400.000 tones


FITXA TÈCNICA

A camió/ferrocarril

CALAT: 14,40 m

MITJANS: Grua mecànica Portamax, grua pneumàtica Hartman, 1 grua mòbil Liebherr LHM500