Sitasa disposa d’una capacitat
total mecanitzada de 400.000 tones


FITXA TÈCNICA

A camió/ferrocarril

CALAT: 14,10 m

MITJANS: 2 grues mòbils Liebherr LHM500