Sitasa disposa d’una capacitat
total mecanitzada de 400.000 tones


FITXA TÈCNICA

CALAT: 14,40 m

CAPACITAT: 85.000 t

PRODUCTES: 27

DESCÀRREGA: 1.000 t/h

MITJANS: Grua mecànica Portamax, grua pneumàtica Hartman, 1 grua mòbil Liebherr LHM500