Sitasa disposa d’una capacitat
total mecanitzada de 400.000 tones


FITXA TÈCNICA

CALAT: 14,10 m

CAPACITAT: 70.OOO t

PRODUCTES: 4

SUPERFÍCIE: 10.500 m2

DESCÀRREGA: 1.000 t/h

MITJANS: 2 grues mòbils Liebherr LHM500