Sitasa disposa d’una capacitat
total mecanitzada de 400.000 tones


FITXA TÈCNICA

CALAT: 14,40 m

CAPACITAT: 30.000 t

PRODUCTES: 2

SUPERFÍCIE: 8.000 m2

MITJANS: Grua mecànica Portamax, grua pneumàtica Hartman, 1 grua mòbil Liebherr LHM500