Granels agroalimentaris

SITASA ofereix els serveis de càrrega i descàrrega, estiba i desestiba de vaixells i magatzems de cereals en gra i lleguminoses, així com tot tipus de subproductes per a pinsos.

Actualment, SITASA és l’operador portuari espanyol amb capacitat d’emmagatzematge de productes agroalimentaris a granel més gran en un sol port i, entre els seus clients, compta amb la majoria dels grans importadors nacionals i internacionals de productes agroalimentaris, fabricants de pinso i de farineres.

Dins el port de Tarragona, SITASA disposa d’una capacitat total d’emmagatzematge de 400.000 tones, de les quals: 230.000 t. en sitges verticals, 140.000 t. en magatzems mecanitzats i 30.0000 t. en altres magatzems horitzontals.

A les seves instal·lacions de descàrrega contínua dels molls de Castella i d’Aragó, SITASA té la capacitat de descarregar vaixells de més de 80.000 TPM (tonatge de pes mort) amb un rendiment de descàrrega i càrrega d’aproximadament 15.000 t. i 8.000 t. al dia per a importacions i exportacions, respectivament.